Masz pytania? +48 507 957 579 Zarejestruj się

Dziękujemy za udział.

Agenda

9.00 – 9.30   Rejestracja uczestników i poczęstunek
9.30 – 10.00   Otwarcie Konferencji / Organizatorzy, Partnerzy, Goście
10.00 – 10.45 „Szanse i możliwości rozwoju Twojej firmy w Internecie na 2015/2016”
Robert Duda, właściciel Spozycjonowani.pl, Certyfikowany Specjalista Google
10.45 - 11.30 „Google AdWords – idealne narzędzie w procesie zdobywania rynków zagranicznych”
Alicja Łapka, specjalista ds reklam eksportowych, Google Patrners
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 - 12.15 Retargeting, audience buying i personalizacja przekazu – skuteczne narzędzia reklamowe dla MSP​
Mariusz Mika - NetSprint S.A.
12.15 - 12.45 „Sprzedaż kanałami elektronicznymi w kontekście zgód przewidzianych prawem”
Przemysław Marcol, Prezes Zarządu Fundacja FORCE
12.45 - 13.15 Przerwa kawowa
13.15 - 13.30 „Komunikacja sprzedażowa w oparciu o bazy własne.”
Jacek Dziura, marketing specialist SARE SA
13.30 - 14.00 „Performance marketing wirtualnym sprzedawcą w każdym biznesie.”
Roman Grygierek, Dyrektor Zarządzający INIS sp. z o.o.
14.00 - 14.30 "Jak bezpiecznie bujać w chmurach – rzecz o cloud computingu i bezpieczeństwie internetowym"
Magdalena Zawada, Prezes Zarządu, Hostersi Sp. z o.o.
14.30 - 14.45 "Pokaż swoją firmę całemu światu - Wirtualny spacer Street View w Google"
Radosław Sobik, Certyfikowany Fotograf Google
14.45 - 15.15 "W jakiej kondycji jest Twój serwis internetowy? Audyt SEO i użyteczności"
Robert Duda, właściciel Spozycjonowani.pl, Certyfikowany Specjalista Google
15.15 - 15.30

"Akceleratory biznesu Business Link miejscem globalnego rozwoju polskich startupów internetowych"
Janusz Dramski, Manager Business Link Katowice

15.30  

Zamknięcie konferencji i rozlosowanie nagród.