Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social Mediach,
 4. informacje o plikach cookies.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

Par 1. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli SukceswInternecie.pl Robert Duda z siedzibą w Raciborzu, NIP: 6472223986, REGON: 278029755. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Jesteśmy wpisani do CEiDG 
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie: ul. Adama Mickiewicza 10A/12, 47-400 Racibórz
  2. e-mailem na adres: info@sukceswinternecie.pl
  3. telefonicznie pod numerami: +48 507 957 579 lub +48 606 476 711.

Par 2. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://sukceswinternecie.pl/,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Twitter oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

Par 3. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

Par 4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 2. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. możesz dokonywać ich sprostowania,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 6. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 7. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

Par 5. Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 3. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 4. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w 1 ust. 3 Polityki.

Par 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

Par 7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://sukceswinternecie.pl/privacy-policy/ oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 Par 8. Kontakt z nami poprzez e-mail, numer telefonu lub pocztą

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 f) Komu przekażemy Twoje dane?

 • PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która dostarcza usługę hostingu,
 • FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która dostarcza narzędzie do komunikacji mailowej,
 • InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi kurierskie,
 • SMSApi – ComVision sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, która dostarcza narzędzie do komunikacji sms.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

Par 9. 

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • Wykonania umowy o Twój udział w wybranym przez Ciebie szkoleniu.
 • Marketingowym polegającym na dopasowywania komunikacji z Tobą do Twoich zainteresowań, które określamy na podstawie Twojego zachowania w Serwisie, interakcji z wysyłanymi do Ciebie mailami lub powiadomieniami, w Social mediach, a także np: na podstawie Twojej lokalizacji,
 • Marketingowym polegającym na zamieszczaniu reklam skierowanych do Ciebie w portalach społecznościowych oraz na innych stronach internetowych. Reklamy te mogą być oparte na Twoich działaniach w Serwisie np. będą Ci wyświetlane szkolenia dotyczące zagadnień, którymi się interesujesz.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz zawierać umowy o Twój udział w szkoleniu za pomocą Serwisu.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Na czym polega nasz prawnie uzasadniony interes?

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu w zakresie opisanym w punkcie 2 i 3 powyżej.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

 • Operatorom płatności dostępnych w Serwisie.
 • PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która dostarcza usługę hostingu,
 • FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która dostarcza narzędzie do komunikacji mailowej,
 • InPost S.A. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi kurierskie,
 • SMSApi – ComVision sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, która dostarcza narzędzie do komunikacji.
 • Spółkom wchodzącym w skład Facebook oraz Google.
 • Podmiotom dostarczającym platformy do wystawiania faktur tj. IFirma S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 • Biurom księgowym lub kancelariom prawnym.
 • Dostawcom narzędzi do obsługi webinarów.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Przez czas niezbędny do wykonania umowy o Twój udział w szkoleniu oraz czas do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 • Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

h) Czy Twoje dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. Do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

 Par 10. Zapisanie się do newslettera

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej a także z jakiej lokalizacji czytasz nasze newslettery i dopasowywania ich treści do niej np. wysyłanie do Ciebie informacji o szkoleniach, które będą w Twojej okolicy. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań a także do Twojej lokalizacji.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

 • PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która dostarcza usługę hostingu,
 • FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która dostarcza narzędzie do komunikacji mailowej.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Część III – nasz profil w Social media

 Par 11. Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a) Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media, jak i postów, które są dopasowywane do potencjalnie zainteresowanych nimi grup,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, w tym dopasowanych do Twoich zainteresowań, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 e) Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.,

f) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 • obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.

Część IV – informacje o plikach cookies

 Par 12. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a) zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,

b) marketingowych polegających na dopasowywaniu treści do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także dopasowywanie treści reklam wyświetlanych Ci w Social media oraz na innych stronach internetowych, które odwiedzasz do Twoich zainteresowań,

c) statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.

 Par 13. Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
 3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych, którzy obsługują możliwość logowania się w naszym serwisie z wykorzystaniem kont w portalach społecznościowych.

 Par 14. Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 Par 15. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł złożyć zamówienia w Serwisie.

 Par 16. Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 16. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 1. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
 2. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).
  1. Korzystamy z usług Google Display Network, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
 4. Usługi te pozwalają nam na dopasowanie naszych reklam do Twoich zainteresowań i wyświetlanie Ci naszych reklam na innych stronach internetowych, które odwiedzisz,
 5. Google może być również administratorem danych osobowych, która są zbierane za pomocą tej usługi. Politykę prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
 6. Twoje dane trafiają do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).
 7. Przysługują Ci prawa opisane w § 4 i 5 Polityki.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie możliwości analizowania działań użytkowników Serwisu, by optymalizować jego układ oraz treści, a także prowadzenie działań marketingowych w postaci wyświetlania Ci na innych stronach www oraz w Serwisie spersonalizowanych reklam naszego Serwisu i naszych usług.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane prze czas niezbędny do prowadzenia przez nas powyższych działań lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.